Thông tin liên hệ:

Địa chỉ gửi thư trực tiếp: Số 246 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

SDT: (08) 35129097 - Fax: (08) 35129096


Các lĩnh vực cần trợ giúp:

- Thủ tục hành chính

- Tư vấn pháp luật

Tiếp nhận thông tin online
Vấn đề cần trợ giúp
Mã chống spam